ประวัติส่วนตัว-ครอบครัว

ชื่อ : กาญจนา  หฤทัยอุดมศักดิ์

ชื่อเล่น:  นานา

วันเดือนปีเกิด  : 26 มิถุนายน 2544

อายุ:  16 ปี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ครอบครัว

พี่น้อง :  มีพี่น้อง3คน ตนเป็นคนที่1

ที่อยู่ : 49 หมู่ 5 ต. แม่นาจาง  อ.แม่ลาน้อย  จ. แม่ฮ่องสอน 58120

 

Image result for ครอบครัว การ์ตูน