ความใฝ่ฝัน-อาชีพในอนาคต

ความใฝ่ฝัน

คุณครู

Related image

ที่อยากเป็นครูเพราะอยากสอนนักเรียนและอยากสร้างอนาคตให้กับคนอื่นๆด้วย

เพราะครูทั้งเก่งและรักศิษย์ของตังเองทุกคน

Image result for ครูสอนนักเรียนกาตูนน่ารัก

Image result for ครูสอนนักเรียนกาตูนน่ารัก